Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία περιήγησής σας στο site.

Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τους κανονισμούς μας. Για να μάθετε περισσότερα ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ
ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Tasty Foods A.B.Γ.Ε.» και έδρα στον Άγ. Στέφανο Αττικής, στο 22ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Football Emotions» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Lay’s τα οποία φέρουν ειδική σήμανση επί των συσκευασιών (τα «Προϊόντα). Ο Διαγωνισμός απαρτίζεται από δύο προωθητικές ενέργειες: Α) «Πανηγύρισε και Κέρδισε» (περαιτέρω «Ενέργεια Α») και Β) «Γίνε ο επόμενος σταρ» (περαιτέρω «Ενέργεια Β»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της εταιρείας Tasty Foods A.B.Γ.Ε., (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία»), (γ) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA DIRECTION Α.Ε.» και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι αυτών.

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας Α ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/04/2018, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας Α»), έως και την 15/07/2018 , ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας Α» και ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας Β ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/04/2018, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας Β»), έως και την 03/06/2018 , ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας Β»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια Α θα πρέπει: α. να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού (περαιτέρω η «Φόρμα Συμμετοχής»), η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.footballemotions.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και έναν κωδικό πρόσβασης (password), β. να καταχωρήσουν έναν μοναδικό 13/ψήφιο κωδικό αριθμό ο οποίος είναι αποτυπωμένος επί του πρόσθετου υλικού που βρίσκεται εντός των συσκευασιών των Προϊόντων που φέρουν διακριτικά στοιχεία σχετικά με τον Διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Κωδικός Αριθμός») στο ειδικό πεδίο στον Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε Κωδικός Αριθμός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, ενώ επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό, με ξεχωριστούς Κωδικούς Αριθμούς κάθε φορά. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια Β θα πρέπει: α. να συμπληρώσουν την Φόρμα Συμμετοχής στον Διαδικτυακό τόπο. Στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο), β. να ανεβάσουν μια φωτογραφία του εαυτού τους, όπου απαραιτήτως θα υπάρχει μια συσκευασία με το hashtag #FootballEmotions στο ειδικό πεδίο στον Διαδικτυακό Τόπο. Η αποστολή της Φόρμας Συμμετοχής, η καταχώρηση του Κωδικού Αριθμού ή/και η αποστολή της φωτογραφίας συνιστούν αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Οι Φόρμες Συμμετοχής, οι Κωδικοί Αριθμοί και η φωτογραφία καταχωρούνται στο σύστημα τρίτου προσώπου, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, με σκοπό τον έλεγχο των Φορμών Συμμετοχής, των Κωδικών Συμμετοχής, της φωτογραφίας και την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια A δεν απαιτείται η αγορά Προϊόντων, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό δύναται να παραλάβει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, άπαξ έναν Κωδικό Αριθμό, από τα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας («BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», οδός Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41-45, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Τ.Κ. 14121), από Δευτέρα Τρίτη έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 17:00. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν άπαξ έναν Κωδικό Αριθμό ταχυδρομικά, εφόσον αποστείλουν σχετικό αίτημά τους ταχυδρομικά, προς τη Διαφημιστική Εταιρεία, στην ως άνω διεύθυνσή της. Η σχετική επιστολή του συμμετέχοντα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό “Football Emotions”», καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του με τις Φόρμες Συμμετοχής και τους Κωδικούς Αριθμούς των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε Φόρμας Συμμετοχής ή/και Κωδικού Αριθμού ή/και φωτογραφίας στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού και την εγκυρότητα της Φόρμας Συμμετοχής αυτής ή/και του Κωδικού Αριθμού αυτού, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6.Δώρα. Τα δώρα της Ενέργειας Α (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής: Α. Ένα σετ Home-Cinema SONY & TV LED 65” 4K SONY για τον μεγάλο νικητή της Ενέργειας Α (το Μεγάλο Δώρο). Β. Για τα ακόλουθα Δώρα, θα ανακηρύσσονται οι νικητές της ημέρας, για κάθε μέρα διάρκειας του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Ημερήσια Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Ημερήσιο Δώρο»): Συνολικά για τη διάρκεια της Ενέργειας Α θα δοθούν 97 (ενενήντα επτά) συνδρομές COSMΟΤΕ TV Full Pack μέσω δορυφόρου για οικιακή χρήση διάρκειας 12μηνών. Ο κάθε ένας από τους νικητές του δώρου συνδρομής COSMΟΤΕ TV Full Pack με την αποδοχή του Δώρου αποδέχεται να γίνει δωρεάν συνδρομητής της υπηρεσίας COSMΟΤΕ TV και να δεσμεύεται περαιτέρω με τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους της Αίτησης – Σύμβασης που θα υπογράφει για τη λήψη του Δώρου. Ο τερματικός εξοπλισμός για την παροχή της Υπηρεσίας COSMΟΤΕ TV στους νικητές και ειδικότερα ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο, παρέχεται επίσης από την ΟΤΕ Α.Ε. στους νικητές του Δώρου του Διαγωνισμού, για δωρεάν χρήση. Για την παράδοση του Δώρου ο Διοργανωτής θα ενημερώσει την ΟΤΕ Α.Ε. για τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email) έτσι ώστε η ΟΤΕ Α.Ε. να έλθει σε απευθείας επικοινωνία με τους νικητές σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες. Η ΟΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τη δωρεάν συντήρηση του τερματικού εξοπλισμού έως τη λήξη της διάρκειας της ετήσιας συνδρομής σύμβασης, ήτοι τη λήξη της 12μηνης δέσμευσης. Την ευθύνη για τη χρήση του τερματικού εξοπλισμού την έχουν οι νικητές του Δώρου του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση του τερματικού εξοπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο παράνομο ή που θα παραβιάζει τους όρους χρήσης της ΟΤΕ Α.Ε. Οι νικητές του Δώρου του Διαγωνισμού θα κάνουν χρήση του Δώρου και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας, το κόστος προμήθειας του κεραιοσυστήματος, ή/και της τυπικής εγκατάστασης του, θα καλυφθεί από την ΟΤΕ Α.Ε. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΟΤΕ Α.Ε. Κατά τη λήξη της διάρκειας του παρόντος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, συμφωνείται ότι η υπηρεσία COSMΟΤΕ TV προς τους νικητές του Δώρου δεν θα διακόπτεται, αλλά θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, με αντισυμβαλλόμενο πλέον τον νικητή του Δώρου του Διαγωνισμού – συνδρομητή υπηρεσίας COSMΟΤΕ TV και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της ΟΤΕ Α.Ε. Η νομιμότητα των όρων της συνδρομής, καθώς και η τήρηση των όρων της συνδρομής έναντι του αντισυμβαλλομένου συνδρομητή είναι αποκλειστική ευθύνη της ΟΤΕ Α.Ε., τυχόν δε παράπονα ή αξιώσεις του συνδρομητή που αφορούν την υπηρεσία COSMOTE TV θα διαβιβάζονται στην ΟΤΕ Α.Ε. και θα επιλύονται από την ίδια. Οι νικητές του Δώρου του Διαγωνισμού θα επιβαρυνθούν για τυχόν χρήση πρόσθετων υπηρεσιών COSMΟΤΕ TV (π.χ. Cinema On Demand), ή/ και επιλογής χρήσης αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο (π.χ. PVR), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο του Διαγωνισμού. Κάθε επιπλέον ποσό θα τιμολογείται προς τον συνδρομητή και θα καταβάλλεται απευθείας στην ΟΤΕ Α.Ε.. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν μη καταβολή στην ΟΤΕ Α.Ε. τυχόν επιπλέον ποσού πέραν του εδώ συμφωνηθέντος από τους νικητές του Δώρου. H παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών προς τους νικητές του δώρου θα γίνεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι σε κοινόχρηστο ή επαγγελματικό χώρο. Γ. Τα ακόλουθα Δώρα, για τα οποία θα ανακηρύσσονται οι νικητές της εβδομάδας, για κάθε εβδομάδα διάρκειας του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Εβδομαδιαία Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Εβδομαδιαίο Δώρο»): 14 (δέκα τέσσερα) smartphone Apple iPhone 8 Plus τυχαίου χρώματος. Όλα τα Δώρα όλων των κατηγοριών είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Ειδικά για τα Ημερήσια Δώρα ορίζεται πως οι νικητές εφόσον είναι ήδη οι ίδιοι κάτοχοι του COSMΟΤΕ TV Full Pack θα μπορούν να το δωρίσουν σε άλλο πρόσωπο της επιλογής του (με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό θα αποδεχθεί όλους του παρόντες όρους και θα θεωρείται ο νικητής του Διαγωνισμού) ή να ζητήσουν από την ΟΤΕ Α.Ε. την αναστολή της καταβολής των συνδρομητικών τελών τους για 12 μήνες. 6.Β Δώρο. Το δώρο της Ενέργειας Β (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής: Μία (1) Επαγγελματική φωτογράφιση και προβολή του νικητή σε εξωτερικούς χώρους για διάρκεια maximum ενός μήνα μέσα τον Ιούλιο 2018 (η προβολή σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να περιλαμβάνει: στάσεις λεωφορείων και στάσεις τραμ). Ο νικητής της Ενέργειας Β συναινεί στη χρήση και επεξεργασία της εικόνας του και των προσωπικών του δεδομένων κατά των ανωτέρω τρόπο και την προβολή αυτών σε οποιοδήποτε μέσον εντός και εκτός Ελλάδος (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: εταιρικό site, Facebook, You Tube, τηλεόραση, εταιρικές εκδηλώσεις του Διοργανωτή, συνεντεύξεις τύπου κ.α.) άνευ ανταλλάγματος.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν ως εξής: Α. Ο νικητής του Μεγάλου Δώρου της Ενέργειας Α θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την 16/07/2018 με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως και κατακύρωσης του Μεγάλου Δώρου και παρουσία εκπροσώπων του Διοργανωτή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Μεγάλου Δώρου θα υποβάλλονται όλοι οι εγκύρως συμμετέχοντες, από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού. Για το Μεγάλο Δώρο, πέραν του νικητή ο οποίος θα αναδεικνύεται από την κλήρωση, θα αναδεικνύονται και 6 (έξη) επιλαχόντες. Β. Οι νικητές των Ημερησίων Δώρων της Ενέργειας Α θα ανακηρύσσονται με ημερήσιες κληρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Ημερησίων Δώρων. Στην ανάδειξη των νικητών των Ημερησίων Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών από τις συμμετοχές κάθε μέρας του Διαγωνισμού μέχρι τις 23:59:59 και η κλήρωση θα πραγματοποιείται την αμέσως επομένη ημέρα. Από κάθε κλήρωση για τα Ημερήσια Δώρα θα αναδεικνύονται 6 (έξη) επιλαχόντες. Οι νικητές οποιουδήποτε Ημερησίου Δώρου δεν θα μπορούν να αναδειχθούν εκ νέου νικητές Ημερησίου Δώρου, μπορούν να συμμετέχουν ωστόσο για Δώρο άλλης κατηγορίας, ενώ θα συμμετέχουν και για την ανάδειξη του νικητή του Μεγάλου Δώρου. Γ. Οι νικητές των Εβδομαδιαίων Δώρων της Ενέργειας Α θα ανακηρύσσονται κάθε εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με κλήρωση με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Εβδομαδιαίων Δώρων. Στην ανάδειξη των νικητών των Εβδομαδιαίων Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών από την κάθε εβδομάδα του Διαγωνισμού μέχρι τις 23:59:59 της Κυριακής. Από κάθε κλήρωση για τα Εβδομαδιαία Δώρα θα αναδεικνύονται και 6 (έξη) επιλαχόντες. Οι νικητές οποιουδήποτε Εβδομαδιαίου Δώρου δεν θα μπορούν να αναδειχθούν εκ νέου νικητές Εβδομαδιαίου Δώρου της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να συμμετέχουν ωστόσο για Δώρο άλλη κατηγορίας, ενώ θα συμμετέχουν και για την ανάδειξη του νικητή του Μεγάλου Δώρου. Δ. Ο νικητής της Ενέργειας Β θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την 04/06/2018 με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως και κατακύρωσης του Δώρου και παρουσία εκπροσώπων του Διοργανωτή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλονται όλοι οι εγκύρως συμμετέχοντες, από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και 6 (έξη) επιλαχόντες. Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών [όνομα χρήστη (user name/ nickname)] στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησαν δια της Φόρμας Συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αναφορικά με το Μεγάλο Δώρο, τα Ημερήσια Δώρα, τα Εβδομαδιαία Δώρα και το Δώρο της Ενέργειας Β, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά τα ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διάρκειας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 2ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 3ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 3ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 4ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 4ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 5ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την παρέλευση και για τον 5ο επιλαχόντα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και ο επιλαχών αυτός θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 6ο, κατά σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, για τον οποίο το κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διαρκείας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα Δώρα ακυρώνονται. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στο Διοργανωτή των Κωδικών Συμμετοχής με τους μοναδικούς κωδικούς που εισήγαγε στον Διαγωνισμό, καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω, σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

9. Παράδοση των Δώρων. Το Μεγάλο Δώρο θα αποδοθεί στον νικητή κατόπιν επικοινωνίας του Διοργανωτή με τον νικητή είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησε δια της Φόρμας Συμμετοχής. Τα Ημερήσια Δώρα θα αποδοθούν από την ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τον όρο 6Β.Τα Εβδομαδιαία Δώρα θα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση κατοικίας των νικητών. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η επίδειξη από το νικητή του Δώρου αυτού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του εν λόγω νικητή καθώς και η υπογραφή από το εν λόγω πρόσωπο της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Διαγωνισμού, εφόσον του ζητηθεί για το συγκεκριμένο Δώρο η υπογραφή τέτοιας Δήλωσης. Ειδικά για τα Ημερήσια Δώρα προϋπόθεση απόδοσης αυτών είναι η υπογραφή σχετικής σύμβασης με την ΟΤΕ Α.Ε. και η αποδοχή των Ειδικών και Γενικών Όρων που επισυνάπτονται στους παρόντες όρους. Ο χρόνος παράδοσης των Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών. Για το Δώρο της Ενέργειας Β, ο νικητής θα κληθεί κατόπιν επικοινωνίας του Διοργανωτή με τον νικητή είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησε δια της Φόρμας Συμμετοχής, να παραβρεθεί στην επαγγελματική φωτογράφιση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε στούντιο φωτογράφισης, στο διάστημα από 13/06/2018 έως 19/06/2018.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των νικητών και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω Ανωτέρας Βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές/ αντιπροσώπους των Δώρων. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση Φόρμας Συμμετοχής ή Κωδικών Αριθμών από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή.

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6784530, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00

13. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους συμμετέχοντες και τους νικητές του Διαγωνισμού ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες απόδοσης των δώρων) θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους __ και __ ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά περίπτωση, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: _____info____@footballemotions________.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Εντός χρονικού διαστήματος 6_μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην ειδικότερη περίπτωση που τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή για τον εν λόγω σκοπό, διαβιβάζοντάς τη μόνο σε διαφημιστικές ή εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό του και αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική συγκατάθεσή τους στο _____info____@footballemotions_________.gr. Ειδικότερα και όσον αφορά στην εικόνα των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στις φωτογραφίες / στα βίντεο με τις οποίες οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για φωτογραφίες ή βίντεο που εικονίζουν είτε αυτούς είτε πρόσωπα των οποίων έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση προκειμένου να αναρτήσουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα (εικόνα ή/ και φωνή τους) στο διαδίκτυο, ώστε να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Στην ειδικότερη περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου διαπιστώσει ότι φωτογραφία ή βίντεο που έχει αναρτηθεί από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό εμφανίζει προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας ή/ και της φωνής του, χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, καλείται όπως επικοινωνήσει με το Διοργανωτή στο _____info____@footballemotions_________.gr για την άμεση παύση της προβολής της εν λόγω φωτογραφίας/ του εν λόγω βίντεο δια του Διαδικτυακού Τόπου. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες και οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 210 6298000. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.